Mankenberg - Oferta

Zawory p³ywakowe

 

Zawór p³ywakowy typ 12
Typ 12 Medium ciecze
Ci¶nienie nominalne PN 16
Przy³±cze DN 20 - 150
Temperatura do 80 °C
Kvs 2,8 - 195 m3/h
Wykonanie do monta¿u wewn±trz np. zbiornika
regulacja pozioma

 

Zawór p³ywakowy typ 16, 26, 55, 56
Typ 16
16

Typ 26
26

Typ 55
55

Typ 56
56

Medium ciecze
Ci¶nienie nominalne DN 15 - 350 PN 16 - 40
DN 400 PN 10 - 16
Przy³±cze typ 16, 55 DN 15 - 100
typ 26, 56 DN 125 - 400
Ci¶nienie robocze typ 16, 55 do 4 bar
w 2 zakresach ci¶nieniowych
typ 26, 56 do 16 bar
w 3 zakresach ci¶nieniowych
Temperatura do 80 / 130 °C
Kvs 2,6 - 1.800 m3/h
Wykonanie typ 16,55 pojedyncze siedzisko
typ 26, 56 podwójne siedzisko
typ 55, 56 z dodatkow± flansz±

 

Zawór p³ywakowy typ 16e, 55e
Typ 16e
16e

Typ 55e
55e
Medium ciecze
Ci¶nienie nominalne PN 16 - 40
Przy³±cze DN 15 - 150
Ci¶nienie robocze 0 - 16 bar
Temperatura do 80 / 130 °C
Kvs 4 - 160 m3/h

 

Zawór p³ywakowy zabezpieczaj±cy przep³yw typ 36S, 36SF
Typ 36 Medium ciecze
Ci¶nienie nominalne PN 16
Przy³±cze DN 32 - 200
Ci¶nienie robocze 0 - 4, 0 - 16 bar
Temperatura do 80 °C
Kvs 11 - 230 m3/h
Wykonanie podwójne siedzisko

 

Zawór p³ywakowy typ 66e, 67e
Typ  66e66e

Typ 67e67e
Medium ciecze
Ci¶nienie nominalne PN 16
Przy³±cze DN 15 - 100
Ci¶nienie robocze 0 - 16 bar
Temperatura do 80 / 130 °C
Kvs 4 - 100 m3/h

 

Zawór p³ywakowy typ 71
Typ 71 Medium ciecze
Ci¶nienie nominalne PN 10
Przy³±cze DN 25 - 150
Ci¶nienie robocze do 8 bar w 3 zakresach
Temperatura do 80 / 300 °C
Kvs 1,6 - 81 m3/h
Wykonanie spawana obudowa

 

P³ywakowy zawór odcinaj±cy typ 80, 82
Typ 80 Typ 82 Medium woda
Ci¶nienie nominalne PN 10/16
Przy³±cze DN 15 - 400
Ci¶nienie robocze do 8 bar
Temperatura do 80 °C
Kvs 2 - 510 m3/h

 

Zawór p³ywakowy typ 94
Typ 94 Medium ciecze
Ci¶nienie nominalne PN 16
Przy³±cze G 3/8A - 1 1/2A
Temperatura do 80 / 300 °C
Kvs 0,3 - 21 m3/h

 

Zawór p³ywakowy typ 98
Typ 98 Medium ciecze
Ci¶nienie nominalne PN 16
Przy³±cze G 3/8A - 1A
DN 40 - 80
Temperatura do 80 / 130 °C
Kvs 0,3 - 82 m3/h