Kontakt

NPI Sp. z o o.

ul. Trzebnicka 7
Szczodre k/Długołęki
55-095 Mirków

tel. +48 71 399 85 85
tel. +48 71 399 09 87
faks +48 71 399 85 44

kom. +48 601 429 461
kom. +48 665 112 110
kom. +48 601 733 603
kom. +48 663 156 580

E-mail: npi@npi.com.pl

NIP: 1010000551
REGON: 933043228

Rejestr Przedsiębiorców:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer rejestru: KRS 0000222824

Kapitał: 50000,00 PLN